Stra monto
Stra monto
Masiero Sonia 3
Pelusch
Pelusch
Masiero Sonia 2
intreccio d'amore
intreccio d'amore
Masiero Sonia 1
motore rotto rimedio africano
motore rotto rimedio africano
Masiero Sonia 1
A SPECCHIO
A SPECCHIO
Masiero Sonia 3
rosa di sera.....
rosa di sera.....
Masiero Sonia 4
verde di rabbia
verde di rabbia
Masiero Sonia 2
non è come sembra
non è come sembra
Masiero Sonia 1
colori
Indiana Jones
Indiana Jones
Masiero Sonia 1
Momenti di bucato
Momenti di bucato
Masiero Sonia 0
L'aurora
L'aurora
Masiero Sonia 1