Αλέξανδρος

По утрам пою «доброе утро» на стихирный 5 глас
И люблю фотографировать
Ох уж мне эти хлопоты
Ох уж мне эти хлопоты
0 Αλέξανδρος
Добрая старушка бедной юности моей
Добрая старушка бедной юности моей
0 Αλέξανδρος
Радостию друг друга обымем
Радостию друг друга обымем
0 Αλέξανδρος
Старый город, молодая Таня
Старый город, молодая Таня
0 Αλέξανδρος
Место в жизни
Место в жизни
0 Αλέξανδρος
Взгляд сквозь стекло
Взгляд сквозь стекло
0 Αλέξανδρος
Радостное ожидание
Радостное ожидание
0 Αλέξανδρος
По дороге светлым днём
По дороге светлым днём
0 Αλέξανδρος
Очей очарование
Очей очарование
0 Αλέξανδρος

User not following anyone