Hania Odivius Abassi

another fashionphotographer :)
Wanneer ik Melody haar laatste koek nam
Wanneer ik Melody haar laatste koek nam
12 Hania Odivius Abassi
Morgen ,waar blijf je?
Morgen ,waar blijf je?
7 Hania Odivius Abassi
Appopinquare non animum recouparare
Appopinquare non animum recouparare
5 Hania Odivius Abassi
In veritas dolor
In veritas dolor
6 Hania Odivius Abassi
Dum spiro spero
Dum spiro spero
5 Hania Odivius Abassi
Alis Propriis Volat
Alis Propriis Volat
7 Hania Odivius Abassi